Oferta

PROFILE OKIENNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH GEALAN

Odporność na chemikalia: odporne na: ługi, kwasy, sole, roztwory solne, benzynę, olej, wodę słoną, wapno, cement, niszczące wpływy środowiska
Trwałość klimatyczna: odporne zgodnie z kontrolą i normą DIN 53387, nie przekracza dolnej granicy 3 stopnia skali szarości, nie tworzą się plamy i smugi.
Odporność na warunki pogodowe: udarność podwójnego V (wg DIN 53753) próbek poddanych oddziaływaniu atmosferycznemu zmniejsza się o mniej niż 30 % w stosunku do próbek nie poddanych działaniu warunków pogodowych.
Grubość ścianek profili: grubości ścianek profili głównych odpowiadają wymaganiom RAL-RG 7161; roz. 1, cz. 1+3. ścianki zewnętrzne mają powszechnie grubość 2,8 - 3,2 mm; ze względów technologicznych do 3,7 mm. Ścianki wewnętrzne odpowiadają wymogom konstrukcyjnym.
Możliwe sposoby obróbki: przecinanie, wiercenie, frezowanie, zgrzewanie, szlifowanie, piłowanie, polerowanie.
Łączenie ram: zgrzewanie doczołowe lub skręcanie
Kolory: biel lub kolor akrylowy brąz współwytłaczane PMMA na PCV), w magazynie 12 innych kolorów.
Struktura drewno-podobna: >mahoń lub dąb, dąb jasny, dąb bagienny.
Sposoby otwierania: szklenie stałe, okno rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne, przechylne, ze słupkiem ruchomym, przesuwno-uchylne, drzwi przesuwno-uchylne, balkonowe, wyjściowe. Wszystkie okna i drzwi produkuje się również jako półkoliste pełne i łukowo-odcinkowe. Możliwe jest zasadniczo stosowanie szprosów. Elementy dekoracyjne dla celów konserwatorskich.
Szklenie, odwadnianie: odwadnianie przez komorę przednią w dół lub do przodu. Szklenie na sucho lub na mokro. Stosuje się wszystkie rodzaje szyb, w przypadku okien płaszczyznowych do 49 mm., w przypadku uskokowych do 33 mm. Wreg szybowy półukośny, listwy przyszybowe łatwe w montażu i wymianie. Uszczelki oporowe i przyszybowe z APTK (EPDM) lub TPE. Natłaczane wargi uszczelkowe z materiału termoplastycznego.
Okucia: okucia dostępne w handlu (także przeciw włamaniowe). Śruby mocujące okucia przechodzić muszą przez co najmniej dwie ścianki PCV.
Malowanie: nie wymagane
Czyszczenie i pielęgnacja: stosowana woda i domowe środki czystości bez właściwości szorujących i rozpuszczających. Używać środek czyszczący Gealan.
Wzmocnienia: Wszystkie profile główne można wzmocnić wg. wymagań statycznych profilami stalowymi. Wszystkie profile stalowe zabezpieczone są warstwą cynku przed korozją.

Kliknij aby zobaczyć rysunek >  

 
1 Wymiar osiowy
2 Wymiar wregu
3 Występ oscieżnicy
4 Rowek do blaszki zamka lub listwy szybowej
5 Pokrycie skrzydła
6 Przestrzeń wręgu
7 Rowek do okuć
8 Pokrycie ościeżnicy
9 Występ skrzydła
10 Głębokość występu skrzydła
11 Głębokość występu
12 Głębokość profilu
13 Głębokość występu ościeżnicy


Na podstawie tego rozdziału można sporządzić możliwe zestawienia wariantów profili w celu skonstruowania okien dla różnorodnych wymagań. Różne typy konstrukcyjne wymieniane są również w tekstach reklamowych. Zestawienie wariantów konstrukcyjnych nie jest kompletne. Zawiera jednak typy najczęściej spotykane w praktyce.

Typy konstrukcyjne: Dla każdego wariantu konstrukcyjnego można odczytać bezpośrednio lub znaleźć w tekście ogólną szerokość części widocznej lub szerokości poszczególnych fragmentów.

Skala wszystkich rysunków DXF: M = 1 : 2

Przydatność dla konstrukcji specjalnych:
Na rysunkach przedstawiono w każdym przypadku największy z możliwych stalowych elementów wzmacniających. Wybór profili wzmacniających do ram skrzydeł i ościeżnic jest zadaniem producenta okien, który dobiera konieczne wymiary zgodnie z wytycznymi Gealana. Dla słupków i łączników projektant powinien sporządzić wstępne wymiarowanie kierując się statyką lub w porozumieniu z producentem okien względnie firmą Gealan. Dla profili drzwiowych, do których można zastosować łączniki narożników zgrzewanych, wyrysowano wymagane wzmocnienie aluminiowe.

Wybór koloru: Możliwe kombinacje kolorystyczne można znaleźć w katalogu profili (ościeżnica, skrzydło, profile uzupełniające itd.). Na odnośnych stronach DXF znajduje się też linia wyznaczająca kontur aplikacji kolorystycznej (farba akrylowa lub struktura drewna), która ukazuje na zewnętrznych płaszczyznach profilu obszar krycia koloru.

Uwaga!  Zasadniczo należy zawsze sprawdzać, czy można otrzymać pożądane profile kolorowe lub foliowane. Zapytania kierować można do firmy Plastoma.