Pompy Ciepła

Pompy ciepła na powietrze wentylacyjne

Współcześnie budowane domy charakteryzują się dobrymi własnościami termicznymi.
Straty ciepła przez ściany, okna i drzwi zostały w nich znacznie zredukowane,
co niewątpliwie wpływa na koszty ogrzewania i komfort ich użytkowania, który
w znacznym stopniu zależy od właściwej wentylacji pomieszczeń. Odpowiednia
wentylacja pomieszczeń mieszkalnych jest podstawą nie tylko dobrego samopoczucia,
lecz także zdrowia. Dzięki niej możliwe jest ograniczenie ilości alergenów, usunięcie
szkodliwych zanieczyszczeń mineralnych, chemicznych oraz mikrobów.

Zastosowanie tradycyjnego systemu wentylacji w nowym, energooszczędnym budownictwie jest często niewystarczające by zapewnić wymaganą wielkość wymiany powietrza (0,5 - 1 wymiany na godzinę), a ponadto powoduje bezpowrotną utratę nawet ponad 50% ciepła!

ImageNIBE proponuje zastosowanie systemów wentylacji z odzyskiem ciepła na bazie pomp ciepła typu F100, F120, F370, F470 i F640, które umożliwiają odzyskanie prawie całej energii z wydostającego się z budynku powietrza i wykorzystanie jej na cele grzewcze. Jednostki te wentylują i ogrzewają dom, a także zaopatrują w ciepłą wodę użytkową. System NIBE gwarantuje zachowanie wymaganego współczynnika wymiany powietrza nawet przy zamkniętych drzwiach i oknach. Kontrolowany system wentylacji domowej na bazie pomp ciepła NIBE może być stosowany zarówno w nowobudowanych, jak i istniejących budynkach, współpracując z systemem grzejników, jak i ogrzewania podłogowego, zaprojektowanego do niższych temperatur czynnika grzewczego.

Zastosowanie pomp ciepła NIBE na powietrze wentylacyjne zapewnia nie tylko wentylację z odzyskiem energii, zdrową i wygodną formę ogrzewania, ale również znaczne oszczędności energii, co przyczynia się do redukcji emisji CO2.